Om 7 Teamplayers

7 Teamplayers er udviklet af Anders Stahlschmidt, Feedbackinstituttet, Lumholt & Stahlschmidt og InfoDroids.

7 Teamplayers’ test og redskaber tager udgangspunkt i en systemisk opfattelse af teams og organisationer, hvor samspillet mellem individer er afgørende for, om teamet lykkes, om det fungerer.

7 Teamplayers bygger på ideen om at syv grundlæggende behov er afgørende for styrken i et samarbejde.

Engagement

Nogen i teamet må tage ansvar og brænde for projektet. Dedikation, ansvarsfølelse, mening, etik, højere formål og involvering er begreber, der hører til under begrebet engagement.

Støtte

Omsorg, empati, beskyttelse, indlevelse. Der er brug for at man i hvert fald er i stand til at passe på hinanden og hjælpe dem, der har behov – og at nogen gør det i de situationer, hvor der er behov.

Refleksion

Det innovative og nyskabende kommer af teamets evne til at udvikle tanker og ideer: Kreativitet, nytænkning og læring er der særligt brug for, når teamet skal løse problemer og udvikle strategier.

Sikkerhed

At forsikre sig med at begå fejl kan måske lyde kedeligt, hvis man er f.eks. et kreativt team. Men uden at tjekke love, regler, normer, kvalitetsstandarder og holde orden i sine sager, kommer man let til at begå fodfejl. Måske fatale fejl.

Optimisme

I dette system er der en direkte forbindelse mellem at tro på projektet og følelsen af sammenhold, holdånd. Godt humør og opbakning er en vigtig drivkraft i ethvert samarbejde.

Realisme

Det er ikke altid behageligt, men nogen må sige tingene som de er. Klarsyn, erkendelse, accept af tingenes tilstand og ærlighed beskytter teamet mod selvbedrag.

Målrettethed

Der er brug for at nogen har blikket rettet mod mål og udbytte. Der må nødvendigvis være en beslutningskraft, en taktisk og strategisk fornemmelse i et team, hvis projektet skal lykkes. Måske ligefrem en vindermentalitet.

Info om testen

7 Teamplayers test afspejler teamets behov og styrker på syv afgørende parametre: Engagement, støtte, realisme, refleksion, sikkerhed, optimisme og målrettethed.

 

Det får du med testen

 • Oprettelse af teamprofil med ubegrænset antal team-medlemmer
 • Let forståelige spørgsmål
 • Gå-til-og-fra-funktion under besvarelsen
 • Alle kan se en grafik af deres egen besvarelse umiddelbart efter
 • Anonymitet for medlemmernes besvarelser og GDPR-sikkerhed
 • Overskuelig autogenereret rapport med beskrivelse af teamets styrker og behov
 • Grafisk overblik over teamets scorer
 • Arbejdsspørgsmål til opfølgende arbejde med testresultatet
 • Begreber der er lette at forstå
Radar chart example

I rapporten får du grafer med analyse, der viser fordelingen af teamets besvarelser

Visualisering - realisme
Visualisering - refleksion
Visualisering - engagement
Visualisering - essentialle spørgsmål 1
Visualisering - essentialle spørgsmål 2
Visualisering - essentialle spørgsmål 3

Teams med potentiale til mere

7 Teamplayers-testen viser hvor kimen til et stærkere og mere frugtbart samarbejde ligger i teamet. F.eks. om der er brug for et stærkere engagement, mere støtte eller nytænkning.

Med 7 Teamplayers workshop får I et let anvendeligt redskab, der anviser en måde teamet kan arbejde med testresultatet og tage de skridt, der vil udvikle teamet.

 

 • Styrk teamets performance
 • Styrk teamets trivsel
 • Stil skarpt på teamets fælles fokus
 • Udfold alles kompetencer
 • Skab udgangspunktet for en stærk og konstruktiv feedbackkultur

Dysfunktionelle teams

Skjulte konflikter, manglende energi, selvbedrag. Det kan være svært at stille en retvisende diagnose for et team, som ikke fungerer optimalt. Med 7 Teamplayers-testen bliver det hurtigt klart, hvor teamets svagheder skal findes og med 7 Teamplayers workshop får I et let forståeligt værktøj til selv at arbejde med konflikter og samarbejde.

 

 • Diagnose på dit team: styrker, svagheder og potentiale
 • Et fælles billede af teamets situation
  Stærkt samtaleværktøj
 • Anledning til at tale respektfuldt om det, der ikke fungerer godt i teamet
 • Mulighed for follow-up test efter f.eks. 3 måneder
7 Teamplayers - sikkerhed

Pleje af samarbejdet

Tag et tjek på dit team. Få overblik over styrker og potentiale. Opdag nye muligheder for at videreudvikle samarbejdet og bliv opmærksom på eventuelle spirende konflikter i tide, mens I stadig kan tale om det i en god tone.

 

 • Diagnose på dit team: styrker, svagheder og potentiale
 • Et fælles billede af teamets situation
  Stærkt samtaleværktøj
 • Anledning til at tale om udvikling af teamets potentiale

Kontakt

Carl Jakobsens Vej 16, opgang 6, 4. sal
2500 Valby

+45 24801469

info@7teamplayers.com

Send en besked

1 + 10 =